Motocykly - skupiny A1, AM, A

Pro výcvik skupin A používáme cvičnou plochu, na které bude probíhat Vaše následná zkouška.

Naše motocykly jsou havarijně pojištěny, včetně úrazového pojištění žáků.

Na bezpečnosti našich žáků nám záleží, proto používáme ve výcviku motorkářů airbagové vesty HELITE.


 

AM

 Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení těchto vozidel:

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 15 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

 

A1

 Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 16 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

 

A2

 Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

A

 Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

            a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

            b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

 

Logo autoškola polička

Litomyšl, Polička, Borová

                            Mototrenažér Honda

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Honda 125 CBF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledek obrázku pro cb500f fotos

                             Honda CB500F (ABS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledek obrázku pro cb650f fotos

                             Honda CB650F (ABS)

                 Honda CB600F Hornet