Traktory - skupina T

 

  • opravňuje k řízení traktoru a pracovních strojů samojízdných, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 17 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

Logo autoškola polička

Litomyšl, Polička, Borová

Nenalezeny žádné záznamy.