Ceník

 

 Ceník služeb autoškoly panter

Uvedené ceny jsou konečné, zahrnují vždy kompletní výuku a výcvik a předvedení k řádné závěrečné zkoušce. Platnost ceníku od 5. 6. 2023 pro nově podané přihlášky (nezahrnuje správní poplatek městskému úřadu). Ceny smluvní.

Cena výcviku motocyklů zahrnuje havarijní a úrazové pojištění žáků

Pro výcvik skupin A používáme cvičnou plochu, na které bude probíhat i Vaše následná zkouška.

Název

Popis

Cena

 

Skupina AM

 

Malý motocykl - opravňuje k řízení motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Věková hranice 15 let.  

 17 000,-

Skupina A1

opravňuje k řízení motocyklů bez s objemem válců do 125 cm3 a výkonu nepřevyšujícím 11kW. Věková hranice 16 let.

16 000,-

Skupina A2

opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 35 kW.Věková hranice 18 let.

17 000,-

Skupina A

opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj. Věková hranice 24 let.

17 000,-

Rozšíření z A2 na A,neboA1 na A2

Držitel 2 roky A1 nebo A2.

Rozšíření bez dvouleté praxe nebo z A1 na A

7 500,-

                11 000,-

Skupina B

opravňuje k řízení  motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Věková hranice 18 let.

 

16 500,-student Borová

19 500,-student Litomyšl

17 500,- ostatní Borová

20 500,-ostatní Litomyšl

 

Skupina A + B


Tento sdružený výcvik umožňuje získat řidičské oprávnění B a A2/A zároveň, při vykonání jedné zkoušky.32 000,-


 

Skupina B E


              B 96

Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla dle sk.B a přípojného vozidla nad 750kg avšak nepřevyšující 3 500 kg.

B96 celková hmotnost soupravy převyšuje 3500, ale nepřevyšuje 4250 Kg

8 000,-

 

 

4 500,-

     

 

   

 

Skupina C

Řidičské oprávnění pro skupinu C opravňuje k řízení motorového vozidla, včetně traktoru o maximální povolené hmotnosti nad 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. 

22 000,- 

v ceně nabízíme 2x jízda s traktorem 

Skupina C + E

Řidičský průkaz pro skupinu C+E opravňuje k řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem skupiny C a přípojným vozidlem, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. 

12 500,-

Skupina D

Řidičské oprávnění pro skupinu D opravňuje k řízení motorového vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

rozšíření ze skupiny C

rozšíření ze skupiny B

 


 

 

17 000,-

30 000,-

Skupina T

Traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.Zetor 7711 + tandemový jednoosý přívěs


má B 13 500,-

22 000,-


Kondiční a doplňkové jízdy Počet jízd si žák domlouvá individuálně s učitelem. Cena je uvedena za jednu vyučovací hodinu, tj. 45 minut.

KJ pro skupiny B, B+E

KJ A klasika – žák a učitel na jednom motocyklu

     A samostatná jízda – žák jede sám doprovázený učitelem

     A úkony cvičiště – nácvik na první část zkoušky

KJ pro skupiny C, C+E, T

 

700,-

 

700,-


1 500,-


1 500,-


2 000,-


Přezkoušení „vybodovaných" řidičů

skupina B

skupina A, T

skupina C, CE


4 500,- 

7 000,- 

                 10 000,-

 

Opakovaná zkouška

Částka je účtována při opakovaném předvedení ke zkoušce (platí v případě opakování testu, jízd, nebo techniky)

700,-

A, B - trenažér

doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu, tj. 45 minut.

700,-

   Storno poplatek           Ukončení na přání žadatele.                 2 000,-Správní poplatek městskému úřadu ( ne autoškole )

Za první zkoušku z odborné způsobilosti.
 
700,-
Za opravnou zkoušku z pravidel silničního provozu.
 
100,-
Za opravnou zkoušku z ovládání a údržby vozidla  ( C, CE, D, DE ).
 
200,-
Za opravnou zkoušku z praktické jízdy.
 
400,-

 

Logo autoškola polička

Litomyšl, Polička, Borová

 6 tipů, jak vybrat správně autoškolu pro skupinu B

 Vybrat si v moři nabídek skutečně kvalitní autoškolu není často snadné. Výběr autoškoly by však neměl být o nejnižší ceně, ale především o kvalitě výuky a výcviku, která zásadně ovlivní Váš život v roli řidiče. Poradíme Vám, na co si dát při výběru autoškoly pozor.

1. Nevybírejte autoškolu podle nejnižší ceny: Zajímá Vás pouze nejnižší cena, pak je to špatně! Soustřeďte se spíš na kvalitu poskytovaných služeb (výuky a výcviku). Zajímejte se o vybavení učeben a o kvalitu vozového parku. Šetřit na autoškole znamená šetřit na kvalitě výcviku. Levné autoškoly své žáky často šidí na délce výcvikových hodin, jejich počtu a kvalitě. Výcvik není intenzivní, chybí trenažér, či dokonce teoretické hodiny ve schválené učebně. Ušetřené finance za levnou autoškolu se negativně projeví nejen ve výcviku, ale i ve Vašem budoucím řízení automobilu. Kvalitní řidičský výcvik je investicí na celý život. Levně a kvalitně? Nenechte se oklamat!!!

2. Zjistěte si délku a rozsah kurzu: Neváhejte se zeptat v autoškole na délku výcviku i počet hodin kurzu. Rozsah výuky a výcviku je pevně dán ze zákona. Běžná doba výuky skupiny B je 2 – 3 měsíce. Součástí výuky musí být vždy nejen praktické jízdy (28 hod.), ale také hodiny teorie v předepsaném rozsahu (11 hod.). Dále (2 hod.) praktický výcvik údržby vozidla a (4 hod.) praktické zdravotnické přípravy. Zjistěte si jak a kde probíhá teotie. Neprobíhá-li vůbec, nebo jen nahodile pak POZOR: i praktické jízdy budou podobné!!! 

3. Profesionální instruktoři s bohatou praxí: Navštivte autoškolu a poznejte Vašeho instruktora.

4. Moderní a udržovaný vozový park: Výcvikové vozy by neměli být příliš zastaralé. Měly by být dlouhodobě udržované v čistotě a v řádném technickém stavu. Vozidla by měla být vybavena moderními bezpečnostními prvky. Výcviková vozidla jsou vizitkou každé autoškoly.

5. Kancelář a učebna: Každá seriozní autoškola disponuje kanceláří pro vyřízení organizačních záležitostí a schválenou učebnou pro výuku teorie. Mezi vybavení dobré autoškoly patří audiovizuální technika, modely, plakáty a trenažér. Ověřte si také, zda autoškola má pravidelné úřední hodiny pro konzultace.

6. Navštivte autoškolu osobně!!!: Vřele doporučujeme vždy osobně a nezávazně zajít do Vámi vybrané autoškoly. Každá solidní autoškola je za návštěvníky ráda. Podíváte se tak, jaké má autoškola zázemí, jak vypadá učebna, kde budete trávit teoretické hodiny a jaké má autoškola vybavení. Když vejdete do autoškoly, měli byste poznat, že jste v autoškole a ne někde jinde. Nezávazně se zeptejte na průběh, cenu (co je v ceně zahrnuto, kolik hodin jízdy a kolik hodin teorie) a podmínky výcviku. Na vše, co Vás k autoškole zajímá a čeho se třeba obáváte. Poznáte tak nejen přístup a ochotu personálu, ale jednoduše si ověříte i výše uvedená doporučení. Věnujte chvíli času návštěvě více autoškol a předejděte tak možným problémům v budoucnu.

Správnou volbu přeje tým instruktorů autoškoly panter

 

 


Řidičské trenažéry

 

at-208-00.jpg, 52 kB

 

Vaše první řidičské krůčky absolvujete v řidičském trenažéru nejmodernější konstrukce na bázi virtuální reality. Je vybaven širokoúhlou projekcí i zobrazením situace za vozidlem ve zpětných zrcátkách.

Již v prvních lekcích zvládnete bez problémů a bez stresu základy ovládání vozidla a některé dovednosti tak, jako byste již jezdili v provozu.

Při lekcích v trenažéru sice budete zdánlivě ochuzeni o autentické smyslové vjemy z reálné jízdy, avšak podstatné je, že si v co největší intenzitě osvojíte základní úkony potřebné k ovládání vozidla tak, abyste je již při první reálné jízdě bez problémů zvládali. Nespornou výhodou virtuálního provozu je to, že žák není omezován jinými vozidly, hustotou provozu, délkou ulic apod.

Trenažér rovněž umožňuje intenzivní nácvik některých specifických dovedností, které se v provozu cvičí obtížně, například:

rozjezd do kopce, jízda v jízdních pruzích se sledováním provozu v zrcátkách, nácvik změny jízdních pruhů, předjíždění ve vysoké rychlosti na dálnici a další.

 Výcvik na trenažéru provádíme také pro žáky z jiných autoškol.

 Kvalitu přípravy nepodřizujeme produktivitě!

 

 Drtivá většina autoškol dnes nepoužívá výcvikový trenažér, protože jsou přesvědčeni, že i ten sebelepší trenažér či simulátor nemůže nikdy nahradit jízdu vozidlem, nebo na motocyklu ve skutečném provozu. Tento názor rozšiřují autoškoly, které simulační prostředky ve výuce nepoužívají a to z důvodu příliš vysoké pořizovací ceny srovnatelné s novým vozidlem. Automobilní a motocyklový trenažér ale není pouze drahá hračka, která může při výuce dobře pobavit, ale představuje plnohodnotný vyučovací prostředek, jehož úkolem je připravit žáka na dnešní stresující a přetížené dopravní prostředí, naučit ho základním dovednostem a návykům při začátcích jeho řidičské kariéry

  Pokud žák autoškoly absolvuje výcvik na trenažéru, tak lépe ovládá vozidlo při jízdě v reálném provozu.

 

 Základní učební úkoly výcviku na trenažéru:

 - příprava pracoviště řidiče, nácvik ovládání základních ovládacích prvků 

 -startování a vypnutí motoru 

 -vzestupné a sestupné řazení rychlostních stupňů, rozjezdy a postupné zvyšování rychlosti,     vedení vozidla při řazení rychlostních stupňů  

-nácvik rozjíždění a zastavování na rovném úseku se svislým dopravním značením a pomocnými čarami na vozovce v malé rychlosti, udržení směru jízdy

-jízdu zúženým profilem, jízdu vpřed i vzad tzv. „osmičkou" s dostatečným průměrem a mezi kužely

-nácvik zajíždění na parkovací místa vyznačená podélně i kolmo

-nácvik zajíždění a couvání do oblouku snižování rychlosti s použitím provozní brzdy 

-sledování dopravního značení a jeho dodržování

-nácvik objíždění překážek, objíždění překážek s používáním směrových světel

-rozjezd a jízda do stoupání, v klesání, brždění a zastavení z vyšší rychlosti

-použití světelné signalizace, zastavení a stání, změna jízdního pruhu, odbočování

-řešení křižovatek nerozlišených dopravními značkami a křižovatek rozlišených dopravními značkami

-dodržování povolené rychlosti v souladu s obecnou nebo místní úpravou, sledování vozidla jedoucího vpředu, dodržování bezpečné vzdálenosti

-reakce na snižování a zvyšování rychlosti vpředu jedoucího vozidla

-nácvik jízdy po dálnici s dodržováním všech platných ustanovení jako zákaz zastavení a stání, otáčení, výběr správného jízdního pruhu, rychlost jízdy

-nácvik správného najetí a vyjetí z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla

-sledování a dodržování dopravního značení

-nácvik vyhýbacího manévru se zdůrazněním a vysvětlením jeho výhody před snahou zabrzdit vozidlo před překážkou

-nácvik jízdy městem za dodržování dopravního značení

-správné řazení převodových stupňů s ohledem na stoupání a klesání vozovky

-nácvik snižování reakční doby řidiče při nutnosti okamžité reakce na vzniklou situaci

 

 

 

Výhody

  • svoz z okolí Poličky na výuku teorie do Borové, po domluvě s vyučujícím
  • Studijní materiály poskytujeme studentům autoškoly zdarma

  • Samozřejmosti jsou výuková originální CD zdarma v ceně kursu.
  • Praktické jízdy provádíme také ve večerních hodinách a o víkendech
  • Možnost provést individuální kurz – zrychlená forma (cca do 4 týdnů) dle z. č. 247/2000 Sb.